korrespondera


Betydelse: överensstämma i vissa (intressanta) delar; brevväxla
Exempel: "Hon tror att det finns goda chanser att Europadomstolen kräver att Sverige skriver om lagen för att bättre korrespondera med artikeln i Europakonventionen."