kontrollgrupp


Betydelse: En grupp personer som utvalts för att jämföras med viss experimentgrupp och avses motsvara denna i alla väsentliga avseenden så när som på den undersökta faktorn
Exempel: "Bara tre personer i vaccinstudien fick allvarliga biverkningar av företagets covid-vaccin. Av dessa tre var en i en kontrollgrupp – och har alltså aldrig fått coronavaccinet."