konformitet


Betydelse: likformighet inom grupp på grund av att gruppmedlemmarna påverkar och anpassar sig till varandra
Exempel: "Hur kan det komma sig att journalister och universitetsanställda som utmanar de rådande narrativen om rasism som alltings förklaring, får sparken eller skräms till konformitet?"