konfirmera


Betydelse: bekräfta
Exempel: "DNA från flera släktingar användes för att konfirmera att den amerikanska militären hade dödat Usama bin Ladin, enligt amerikanska statstjänstemän."
Motsats: falsifiera = vederlägga hypotes eller teori
Motsats: vederlägga = bevisa den fullständiga felaktigheten hos utsaga, resonemang eller liknande
Jämför: konfirmation = kyrklig handling som bekräftar dopet och som inom Svenska kyrkan tidigare förberedde för nattvardsgång
Jämför: bevisa = oemotsägligt fastställa riktigheten av något utsagt eller underförstått påstående, vanligen genom framläggande av fakta eller genom logiskt resonemang
Jämför: vidimera = bestyrka överensstämmelse med originalet för avskrift, kopia eller liknande
Jämför: verifiera = bestyrka riktigheten av påstående, uppgift, dokument eller dylikt
Jämför: affirmera = fastslå riktigheten av ett påstående eller liknande
Jämför: stadfästa = formellt fastlägga, till exempel en dom eller beslut
Jämför: Q. E. D.= quod erat demonstrandum, vilket skulle bevisas