komparativ


Betydelse: som jämför
Exempel: "Den påminner historikerkåren om hur värdefullt det är med internationell komparativ forskning, som lyfter bort nationalistiska skygglappar."
Jämför: normativ  = som anger en norm
Jämför: analytisk = som noggrant undersöker en företeelses beståndsdelar
Jämför: deskriptiv = som beskriver
Kommentar: Om vi utgår ifrån ett exempel med en grammatikbok, så kan den se olika ut beroende på syftet. Om den är deskriptiv, så beskriver den hur språket faktiskt används, till exempel att de flesta säger "längre än mig". Om den är normativ (eller preskriptiv), så ställer den upp regler för hur man bör använda språket, till exempel att man bör säga "längre än jag". Om den är analytisk, så analyseras språket i dess beståndsdelar, till exempel att ordet än i "längre än mig" är en preposition, medan formuleringen "längre än jag" är en satsförkortning (av "längre än jag är"). Om den är komparativ (eller kontrastiv), så jämförs grammatiken, till exempel mellan talspråk och skriftspråk och kommer fram till att "längre än mig" är vanligare i talspråk, men "längre än jag" förekommer oftare i skriftspråk.