koherens


Betydelse: (inre) sammanhang
Exempel: "Alla tycker litet som de vill, kravet på koherens är inte bara avskaffat utan också bortglömt. Detsamma gäller alla krav på evidens."