judiciell


Betydelse: som har att göra med rättsväsendet
Exempel: "Högsta domstolen genomgått en omfattande förändring, men att det handlar om att domstolen under längre tid utvecklats till en tydligare och aktivare prejudikatinstans, snarare än ett plötsligt utslag av judiciell aktivism."
Jämför: juridik = läran om lagar och deras tillämpning
Jämför: legal = som uppfyller lagens krav, laglig
Jämför: legislativ = som rör lagstiftningsmakten i ett land
Jämför: legitim = som erkänns av lagen