innovation


Betydelse: uppfinning
Exempel: "I dag kallas detta senare innovationer, och gränsar på ena sidan till forskningen men på andra till kundanpassning."