implicera


Betydelse: nödvändigtvis medföra av logiska skäl
Exempel: "Cynismen sipprar ut mellan orden i detta lätt enfaldiga påstående. Det implicerar nämligen att det enda svenska lärosäten kan konkurrera med, och någonsin kommer att kunna konkurrera med, är låga avgifter. Som om svenska universitet vore utbildningsvärldens Willys."