idiografisk


Betydelse: en idiografisk vetenskap är en (historisk) vetenskap som intresserar sig framför allt för att beskriva det individuella fallet, det som inträffar endast en gång
Exempel: "En idiografisk metod fokuserar på enskilda fall eller händelser. Etnografer, till exempel, observerar minutdetaljerna i vardagen för att konstruera ett övergripande porträtt av en specifik grupp människor eller samhälle."
Jämför: nomotetisk = en nomotetisk vetenskap är en (natur)vetenskap som syftar mot det generella, mot de allmänna lagar som råder i naturen