Ideologi


Betydelse: Sammanhängande system av (politiska) idéer och värderingar som på ett övergripande sätt styr verksamhet
Exempel: "Inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners, får hindra tidningen att så ärligt som möjligt skildra verkligheten."