hypotetisk-deduktiv metod


Betydelse: En metod som empiriska vetenskaper följer för att pröva teoriers riktighet
Exempel: "Vi kan beskriva Poppers tankesätt med hjälp av den hypotetiskt-deduktiva metoden."