humanvetenskap


Betydelse: de vetenskaper som studerar människan och hennes situation
Exempel: "En av författarens uttalade ambitioner är att röra sig över ämnesgränserna och försöka fånga det som förenar humanvetenskaperna."
Jämför: naturvetenskap = de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar
Jämför: humaniora = de ämnen som finns vid de humanistiska fakulteterna, bland annat språk, historia, estetiska ämnen och filosofi
Jämför: samhällsvetenskap = de vetenskaper som studerar samhället i dess olika aspekter