hierarki


Betydelse: noggrant fastställd över- och underordning och stränga krav på lydnad
Exempel: "Av erfarenhet vet vi att de här grupperingarna utnyttjar yngre personer som vill klättra i hierarkin."
Jämför: taxonomi = noggrann vetenskaplig systematik, som ofta följer en princip om över- och underordning
Jämför: kategorisering = indelning i kategorier
Jämför: klassificering = indelning i klasser