generalisering


Betydelse: Härledning av allmän slutsats från enskilda exempel
Exempel: "Hur kan en seriös nyhetskommentator i public service-tv tillåtas generalisera ett helt folk?"