fotnot


Betydelse: kort förklarande anmärkning eller hänvisning nederst på en sida
Exempel: "Samtidigt kunde Expressen berätta att Skolverket själva hade misstänkt att det saknades utrikes födda elever i PISA-urvalet, vilket de inte kommunicerat offentligt utan endast nämnt i en fotnot långt ner i den officiella PISA-rapporten."
Jämför: epilog = avslutning på litterärt verk
Jämför: brödtext = längre löpande text i artikel
Jämför: ingress = inledning till framställning, speciellt till tidningsartikel och då ofta typografiskt markerad
Jämför: paratext = text i en bok som finns runtom den egentliga brödtexten, det vill säga titel, förord, innehållsförteckning, efterord och så vidare
Jämför: prolog = kort inledning till litterärt verk
Jämför: appendix = fristående tillägg till skriven framställning
Jämför: supplement = tillägg, särskilt om tilläggsband till bokverk