extern


Betydelse: som sker eller hör hemma utanför en (viss) enhet
Exempel: "En lista på förbättringsåtgärder har upprättats av de borgerliga partierna i landstingsstyrelsens ägarutskott, men nu vill de dessutom se en extern granskning av konsultupphandlingen."
Motsats: intern = som sker helt inom en enhet; person som är tvångs­intagen på an­stalt