epilog

Betydelse: avslutning på litterärt verk
Exempel: "Sista avsnittet av Lost gav fler frågor än svar och när säsongen nu släpps på dvd inkluderas en 12 minuter lång epilog"
Jämför: prolog = kort inledning till litterärt verk
Jämför: brödtext = längre löpande text i artikel
Jämför: ingress = inledning till framställning, speciellt till tidningsartikel och då ofta typografiskt markerad
Jämför: paratext = text i en bok som finns runtom den egentliga brödtexten, det vill säga titel, förord, innehållsförteckning, efterord och så vidare
Jämför: fotnot = kort förklarande anmärkning nederst på en sida
Jämför: appendix = fristående tillägg till skriven framställning
Jämför: supplement = tillägg, särskilt om tilläggsband till bokverk