divergera


Betydelse: avlägsna sig från varandra ofta successivt
Exempel: "Precis när USA:s strategiska intressen började divergera från EU:s är svårt att säga."
Motsats: konvergera = närma sig varandra