deterministisk


Betydelse: präglad av determinism
Exempel: "Sambanden mellan gener och sjukdomar är mer komplexa än många tror, säger han. Det är viktigt att inte ha en deterministisk syn. Ändå är det just vad som sker. Företag i USA har redan vägrat anställa personer vars arvsanlag pekar på en högre risk för ohälsa."
Jämför: determinism = filosofisk ståndpunkt som hävdar att varje skeende är orsaksbetingat och lagbundet