deskriptiv


Betydelse: som beskriver
Exempel: "Rapporteringen är ofta deskriptiv och summerar den viktigaste informationen: Bilbomb i Hilla söder om Bagdad dödar 114, 70 döda i flyganfall mot Ramadi, 11 personer dödades av en bilbomb i Mahmudiyah, minst 79 döda i irakisk självmordsattack, gerillaattack i Irak krävde 18 liv osv."
Jämför: normativ  = som anger en norm
Jämför: analytisk = som noggrant undersöker en företeelses beståndsdelar
Jämför: komparativ = som jämför
Kommentar: Om vi utgår ifrån ett exempel med en grammatikbok, så kan den se olika ut beroende på syftet. Om den är deskriptiv, så beskriver den hur språket faktiskt används, till exempel att de flesta säger "längre än mig". Om den är normativ (eller preskriptiv), så ställer den upp regler för hur man bör använda språket, till exempel att man bör säga "längre än jag". Om den är analytisk, så analyseras språket i dess beståndsdelar, till exempel att ordet än i "längre än mig" är en preposition, medan formuleringen "längre än jag" är en satsförkortning (av "längre än jag är"). Om den är komparativ (eller kontrastiv), så jämförs grammatiken, till exempel mellan talspråk och skriftspråk och kommer fram till att "längre än mig" är vanligare i talspråk, men "längre än jag" förekommer oftare i skriftspråk.