deduktion


Betydelse: Logisk härledning av slutsatser, med utgångspunkt i premisser
Exempel: "Själva föreställningen om ett öppet samhälle står i besvärande konflikt med det hårt styrda tänkande i Poppers vetenskapligt deduktiva system"
Jämför: induktion = Tankemetod varigenom man når fram till allmänna principer från enskilda iakttagelser