certifiera


Betydelse: förse med certifikat som visar viss kompetens, behörighet eller dylikt
Exempel: "Lidköping har börjat certifiera restauranger för att få en tryggare och säkrare krogmiljö."
Jämför: ratificera = göra (preliminär internationell överenskommelse) giltig
Jämför: attestera = skriftligt intyga riktighet av dokument
Jämför: auktorisera = ge fullmakt eller godkännande åt person eller förfarande