bias


Betydelse: felaktighet i vetenskapliga resultat på grund av något systematiskt fel i forskningsprocessen; fördom, partiskhet
Exempel: "Det speglar en risk för bias i bedömningar."