assimilation


Betydelse: införlivande av något nytt
Exempel: "Sverigedemokraterna välkomnar assimilation utan att beskriva på vilket sätt och vilken sorts assimilation man syftar på."
Jämför: ackommodation = anpassning till ändrade förhållanden
Jämför: internalisera = införliva i det egna tänkandet
Jämför: socialisera = upp­fostra och an­passa till visst beteende­mönster eller dylikt
Jämför: indoktrinera = genom intensiv på­verkan bringa någon att om­fatta en lära, upp­fattning eller dylikt