approximera

Betydelse: finna ett närmevärde (till)
Exempel: "Det är inte heller självklart att ett hypotetiskt slutet system eller en hypotetiskt sluten modell approximerar ett verkligt, öppet system."
Jämför: extrapolera = beräkna hur en ut­veckling kommer att fort­löpa utan­för ett om­råde med kända värden
Jämför: interpolera = beräkna ungefärligt värde mellan kända värden