anekdotisk bevisföring


Betydelse: Att använda enstaka (personliga) erfarenheter som bevis för ett påstående
Exempel: "Johanna ägnar sig åt anekdotisk bevisföring och Simon pratar om en fransk Staffan Tapper."