abstract


Betydelse: kort sammanfattning av en bok eller en artikel
Exempel: "En avhandling har också en abstract där forskningens huvudsakliga resultat kort sammanfattas."