De långa linjerna

Före vetenskapen (1500):

observationer som tolkas enligt en enkel världsbild

+

mängder av (mer eller mindre hittepå) antaganden