Referenser – Källkritik 2.0

 • Alexanderson, K. (2016). Källkritik på internet. (2. uppl.) Stockholm: Internetstiftelsen i Sverige (IIS).
 • Allern, S. & Pollack, E. (2019). Källkritik!: journalistik i lögnens tid. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.
 • Brundage, A. (2013). Going to the sources: a guide to historical research and writing. (5. ed.) Chichester, West Sussex: Wiley.
 • Carlsson, H. & Sundin, O. (2018). Sök- och källkritik i grundskolan: En forskningsrapport. Lund:
 • Dobson, M. & Ziemann, B. (red.) (2012). Reading primary sources: the interpretation of texts from nineteenth- and twentieth-century history. London ; New York: Routledge.
 • Francke, Helena & Sundin, Olof & Limberg, Louise. (2011). Debating credibility: The shaping of information literacies in upper secondary school. Journal of Documentation. 67. 675-694. 10.1108/00220411111145043.
 • Larsson, Å. & Jonjons, L. (2018). Viralgranskarens handbok: källkritik och självförsvar på nätet. Stockholm: Mondial.
 • Nygren, T. (2019). Fakta, fejk, fiktion: källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens. (Första utgåvan). [Stockholm]: Natur & Kultur.
 • Nygren, Thomas & Guath, Mona. (2019). Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility. Nordicom Review. 40. 23-42. 10.2478/nor-2019-0002..
 • Rosenqvist, A. & Ekecrantz, S. (2019). Källkritik på schemat: det kritiska tänkandets didaktik. (Första upplagan). Stockholm: Liber.
 • Shawcross, A. (2016). Facts We Can Believe In – How to make fact-checking better. Legatum institute.
 • Skolverket. (2018). Kritisk användning av nätet. Skolverket.
 • Statens medieråd (2017). Ungar och medier 2017. Stockholm: Statens medieråd.
 • Sundin, O., & Haider, J. (2018). Källkritik, självkritik och källtillit. Carlsson, U. Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern – en demokratifråga: Kartläggning, analyser, reflektioner. Göteborg: Nordicom.
 • Thurén, T. & Werner, J. (2019). Källkritik. (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber.
 • Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap. (2018). Skolinspektionen.
 • Werner, J. (2018). “Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”: om myter på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik. [Stockholm]: Albert Bonniers förlag.