Självtest – Vetenskapsteori – Begrepp – Kortsvar

Vad menas med Objektivitet?

Vad menas med Validitet?

Vad menas med Peer review?

Vad är en Referens?

Vad är Induktion?

Vad innebär Kausalitet?

Vad är Pseudovetenskap?

Vad är Hermeneutik?

Vad är Empiri?

Vad menas med Kumulativ kunskap?

Vad är en Social konstruktion?

Vad är Confirmation bias?

Vad är en Premiss?

Vad är en Kvalitativ metod?

Vad menas med Korrespondensteorin?

Vad är en Kontrollgrupp?

Vad innebär Sann, berättigad tro?

Vad är en Tolkning?

Vad är en Slutsats?

Vad innebär Determinism?

Vad är Deduktion?

Vad menas med Reliabilitet?

Vad menas med Intersubjektiv prövbarhet?

Vad är en Teori?

Vad är en Ledande fråga?

Vad är en Avhandling?

Vad är Humanvetenskaper?

Vad är en Ideologi?

Vad menas med Subjektivitet?

Vad menas med Kulturrelativism?

Vad menas med Hypotetisk-deduktiv metod?

Vad är en Hypotes?

Vad är Samhällsvetenskaper?

Vad menas med Relativism?

Vad betyder Ad hoc?

Vad menas med Provisorisk kunskap?

Vad menas med Ceteris paribus?

Vad innebär Styrd forskning?

Vad är en vetenskaplig Lag?

Vad är en Anomali?

Vad innebär Korrelation?

Vad är Dubbelblinda experiment?

Vad menas med Realism?

Vad innebär Fri forskning?

Vad innebär en Generalisering?

Vad är en Kvantitativ metod?

Vad innebär Ockhams rakkniv?

Vad är en Not?

Vad är Vetenskap?

Vad är Naturvetenskaper?

Vad menas med Anekdotisk bevisföring?

Vad är Humaniora?

Vad är Positivism?

Vad är ett Paradigm?

Vad är en Modell?

Vad är Litteratur?

Vad innebär Falsifiering?