Självtest – Vetenskapsteori – Begrepp – Kortsvar

Vad är en Avhandling?

Vad är en Modell?

Vad menas med Subjektivitet?

Vad är en Referens?

Vad är en Premiss?

Vad menas med Kumulativ kunskap?

Vad är Empiri?

Vad är Induktion?

Vad är en Kvalitativ metod?

Vad är Litteratur?

Vad menas med Anekdotisk bevisföring?

Vad är en Tolkning?

Vad menas med Validitet?

Vad är Hermeneutik?

Vad menas med Peer review?

Vad innebär Ockhams rakkniv?

Vad betyder Ad hoc?

Vad är ett Paradigm?

Vad är en Anomali?

Vad är Positivism?

Vad menas med Hypotetisk-deduktiv metod?

Vad är en Ideologi?

Vad är en Hypotes?

Vad menas med Objektivitet?

Vad menas med Reliabilitet?

Vad är en vetenskaplig Lag?

Vad menas med Provisorisk kunskap?

Vad är Vetenskap?

Vad är Naturvetenskaper?

Vad menas med Realism?

Vad är Dubbelblinda experiment?

Vad innebär en Generalisering?

Vad innebär Styrd forskning?

Vad menas med Kulturrelativism?

Vad är Humaniora?

Vad är en Kontrollgrupp?

Vad menas med Intersubjektiv prövbarhet?

Vad innebär Fri forskning?

Vad är en Social konstruktion?

Vad är en Not?

Vad är Samhällsvetenskaper?

Vad innebär Falsifiering?

Vad är Deduktion?

Vad innebär Sann, berättigad tro?

Vad menas med Relativism?

Vad är Pseudovetenskap?

Vad är en Ledande fråga?

Vad är en Kvantitativ metod?

Vad innebär Korrelation?

Vad innebär Determinism?

Vad är en Teori?

Vad menas med Korrespondensteorin?

Vad är en Slutsats?

Vad är Confirmation bias?

Vad menas med Ceteris paribus?

Vad innebär Kausalitet?

Vad är Humanvetenskaper?