Självtest – Vetenskapsteori – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Varför går det inte att bevisa något vetenskapligt?
 2. Förklara för en 10-åring vad vetenskap är!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Förklara debatten om klimatförändringarna utifrån dina kunskaper om paradigm!
 2. Förklara motståndet hos antivaxare utifrån dina kunskaper om vetenskap

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Vilka likheter och skillnader finns mellan modeller, teorier och lagar?
 2. Vilka likheter och skillnader finns mellan korrelation, kausalitet och determinism?

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Vilka är de tre största problemen med vetenskapen?
 2. Vilken av de tre sätten att nå sanningen på (auktoriteter, slutsatser eller vetenskap) är den bästa?

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Skapa en egen vetenskaplig teori (och förklara hur den skulle kunna testas)!
 2. Skapa en lektion som lär gymnasieelever vetenskap!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!