Självtest – Vetenskapsteori – Begrepp – Flerval

Vad menas med Provisorisk kunskap?

Vad menas med Hypotetisk-deduktiv metod?

Vad är en Hypotes?

Vad är en Ledande fråga?

Vad menas med Kulturrelativism?

Vad är Humanvetenskaper?

Vad är en Kontrollgrupp?

Vad menas med Ceteris paribus?

Vad menas med Relativism?

Vad är Empiri?

Vad är Samhällsvetenskaper?

Vad innebär Falsifiering?

Vad menas med Kumulativ kunskap?

Vad menas med Anekdotisk bevisföring?

Vad innebär Determinism?

Vad menas med Korrespondensteorin?

Vad menas med Intersubjektiv prövbarhet?

Vad är Litteratur?

Vad innebär Sann, berättigad tro?

Vad är ett Paradigm?

Vad är en Teori?

Vad innebär Fri forskning?

Vad är Naturvetenskaper?

Vad menas med Validitet?

Vad menas med Realism?

Vad är Hermeneutik?

Vad är en Referens?

Vad är Dubbelblinda experiment?

Vad är en Premiss?

Vad är Confirmation bias?

Vad innebär Korrelation?

Vad är en vetenskaplig Lag?

Vad innebär Kausalitet?

Vad menas med Subjektivitet?

Vad innebär en Generalisering?

Vad är Humaniora?

Vad är en Tolkning?

Vad är en Social konstruktion?

Vad betyder Ad hoc?

Vad är en Kvantitativ metod?

Vad är en Not?

Vad menas med Reliabilitet?

Vad är en Avhandling?

Vad är en Ideologi?

Vad innebär Styrd forskning?

Vad är Vetenskap?

Vad menas med Objektivitet?

Vad är Deduktion?

Vad är en Modell?

Vad är en Kvalitativ metod?

Vad är Positivism?

Vad är Induktion?

Vad är en Slutsats?

Vad menas med Peer review?

Vad är Pseudovetenskap?

Vad är en Anomali?

Vad innebär Ockhams rakkniv?