Självtest – Tolka statistik – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Varför är det viktigt att ta reda på underlaget för statistiken?
 2. Förklara varför det går att luras genom att säga sanningen!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Hur kan du göra för att få din lön på 25000 kr/månad se större ut med hjälp av statistik?
 2. Hur kan du göra för att priset (1200 kr) för en exklusiv t-shirt att verka lågt?

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika typerna av visualiseringar?
 2. Ta fram statistik (till exempel en opinionsmätning för riksdagsvalet) och analysera den! Vilka val har författaren gjort med statistiken?

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Vilka är de tre effektivaste sätten att manipulera med hjälp av statistik? Motivera!
 2. Vilket av beräkningsknepen tycker du är vanligast i samhället? Motivera!

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Skapa statistik du använder minst fem manipulationstekniker!
 2. Gör om en statistik (till exempel en opinionsundersökning för riksdagsval) så att den gynnar dina egna politiska preferenser!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!