Självtest – Tolka statistik – Begrepp – Flerval

Vad betyder Determinism?

Vad betyder Medelvärde?

Vad betyder Typvärde?

Vad betyder Absolut tal?

Vad betyder Korrelation?

Vad betyder Median?

Vad betyder Relativt tal?

Vad betyder Kausalitet?

Vad betyder Representativ?