Självtest – Studietekniker – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Varför är det viktigt att använda studietekniker som medel och inte bara som mål?
 2. Förklara varför det är viktigt med sammanfattningar!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Lägg upp en studieplan utifrån studieteknikerna för ditt nästa prov!
 2. Fråga en kompis hur hen pluggar och ge hen goda råd så att pluggandet går ännu bättre!

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Jämför de olika studieteknikerna för att hitta likheter och skillnader mellan dem!
 2. Jämför de olika tankemodellerna för att hitta likheter och skillnader mellan dem!

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Vilken studieteknik är bäst att använda inför ett prov i historia?
 2. Rangordna de (enligt dig) tre svåraste sakerna med studieteknikerna!

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Skapa ett prov i valfritt ämne som gör att alla de olika studieteknikerna behöver användas!
 2. Gör en egen tankemodell som visar hur studieteknikerna hänger ihop!

Tillbaka

 • Läs mer om Blooms taxonomi här!