Självtest – Retorikanalys – Begrepp – Kortsvar

Vad innebär Halmdockan?

Vad innebär en Anekdotisk bevisföring?

Vad innebär Falska analogier?

Vad innebär att Argumentera in absurdum?

Vad innebär Utnyttjande av känslor?

Vad innebär Ad hoc?

Vad innebär Du också?

Vad innebär Lagen om det uteslutna tredje?

Vad är Pathos?

Vad är Logos?

Vad innebär ett Auktoritetsargument?

Vad innebär ett Cirkelargument?

Vad innebär Sociala bevis?

Vad innebär Associationsskuld?

Vad innebär en Falsk dikotomi?

Vad innebär Byt fokus?

Vad innebär en Falsk kompromiss?

Vad innebär ett Nollsummespel?

Vad innebär det Sluttande planet?

Vad är Ethos?

Vad innebär Spelarens misstag?

Vad innebär Vaga begrepp?

Vad innebär en Ledande fråga?

Vad innebär ett Personangrepp?

Vad innebär Klumpedumpande?

Vad innebär uppdelningen Kausalitet eller korrelation?

Vad innebär en Omvänd bevisbörda?

Vad innebär Djävulens advokat?