Självtest – Retorikanalys – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Visa att det är sant att känslor är effektiva för övertalning!
 2. Förklara för en gymnasieelev vad retorik är!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Hur skulle du presentera ditt ethos inför en skara vaccinmotståndare när du hade tänkt att övertyga dem om att vaccin är någonting bra?
 2. Hitta ett argument för eller emot kärnkraften som har både god logos och effektiv pathos!

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 • Analysera en partiledardebatt med hjälp av retorik! Till exempel denna välklippta parodi från valet 2018:
 • Analysera en valfilm med hjälp av retorik! Välj till exempel någon från 2018, som finns i följande youtubeklipp (13 min):

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Vilket av begreppen tycker du är viktigast för retoriken: ethos, logos eller pathos? Motivera!
 2. Vilka är de tre fulaste retoriska knepen enligt din uppfattning?Motivera!

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Skriv ett tal som gör alla elever på en gymnasieskola till veganer!
 2. Skapa en lektion för högstadieelever som lär dem retorikanalys!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!