Självtest – Retorikanalys – Begrepp – Flerval

Vad innebär uppdelningen Kausalitet eller korrelation?

Vad innebär Du också?

Vad innebär Spelarens misstag?

Vad innebär ett Nollsummespel?

Vad innebär ett Auktoritetsargument?

Vad innebär Ad hoc?

Vad innebär ett Cirkelargument?

Vad är Pathos?

Vad innebär Lagen om det uteslutna tredje?

Vad innebär en Omvänd bevisbörda?

Vad innebär Utnyttjande av känslor?

Vad innebär Sociala bevis?

Vad innebär att Argumentera in absurdum?

Vad innebär en Falsk dikotomi?

Vad innebär en Anekdotisk bevisföring?

Vad innebär en Ledande fråga?

Vad innebär Djävulens advokat?

Vad innebär Vaga begrepp?

Vad innebär Halmdockan?

Vad innebär Associationsskuld?

Vad innebär Falska analogier?

Vad innebär Byt fokus?

Vad innebär en Falsk kompromiss?

Vad är Ethos?

Vad innebär Klumpedumpande?

Vad är Logos?

Vad innebär ett Personangrepp?

Vad innebär det Sluttande planet?