Självtest – Lästekniker – Begrepp – Flerval

Vad innebär det att Läsa tystnader?

Vad innebär det att Läsa bildligt?

Vad innebär det att Läsa motströms?

Vad innebär det att Läsa på raderna?

Vad innebär det att Läsa aktivt?

Vad innebär det att Läsa mellan raderna?