Självtest – Lässtrategier – Begrepp – Flerval

Vad är Kritisk läsning?

Vad är en Textstruktur?

Vad är en Genre?

Vad är Förberedande läsning?

Vad är Sökläsning?

Vad är Selektiv ”läsning”?

Vad är ett Narrativ?

Vad innebär Bearbetning?

Vad innebär Källtillit?

Vad är Skumläsning?

Vad innebär Läsa utifrån och in?

Vad är Empatisk läsning?

Vad innebär Generositetsprincipen?