Självtest – Läsförståelse – Begrepp – Flerval

Vad innebär Den hermeneutiska cirkeln?

Vad innebär Tolkning som inlevelse?

Vad är en Textstruktur?

Vad betyder Hermeneutik?

Vad innebär Tolkning som samarbete?

Vad är en Genre?

Vad innebär Den fria tolkningen?

Vad är en Tolkningsnyckel?

Vad innebär en Bokstavlig tolkning?

Vad betyder Intertextuell?

Vad är ett Narrativ?

Vad innebär Tolkningsföreträde?

Vad är Förförståelse?