Självtest – Kritiskt tänkande – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Förklara för en 12-åring vad kritiskt tänkande är!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Läs en nyhetsartikel kritiskt! Hur gick du till väga?

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Vilka likheter och skillnader ser du mellan de olika förslagen på vad kritiskt tänkande är:
  • Kritiska färdigheter
  • Delphidefinitionen
  • Foundation of critical thinking
  • Metakognition
  • Att tänka som en expert

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Vilket av följande två problem kring det kritiska tänkandet är svårast att lösa:
  1. Transfer
  2. När ska det kritiska tänkandet aktiveras?

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Kom på ett effektivt sätt för att förbättra det kritiska tänkandet inom ditt område!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!