Självtest – Kritiskt tänkande – Begrepp – Flerval

Vad är Kritiskt tänkande i form av karaktärsdrag?

Vad är Kritiskt tänkande i form av handlande?

Vad är ett Tankeredskap?

Vad är Metakognition?

Vad är Kritiskt tänkande i form av färdigheter?