Självtest – Kritiskt tänkande – Begrepp – Flerval

Vad är Kritiskt tänkande i form av karaktärsdrag?

Vad är Experttänkande?

Vad är Metakognition?

Vad är Transfer?

Vad är Kritiskt tänkande i form av färdigheter?