Självtest – Konsten att tänka som en expert – Begrepp – Kortsvar

Vad innebär ett Kreativt tänkande?

Vad innebär ett Smalt tänkande?

Vad innebär ett Djupt tänkande?

Vad innebär System 2?

Vad innebär ett Ytligt tänkande?

Vad är IQ?

Vad är Intelligens?

Vad innebär System 1?

Vad innebär ett Brett tänkande?

Vad innebär ett Rationellt tänkande?