Självtest – Konsten att tänka som en expert – Begrepp – Instuderingsfrågor

Blooms taxonomi nivå 2 – Förstå

Att skapa mening från texter genom att koppla ihop faktapåståenden med dina tidigare kunskaper.

 1. Vad innebär det att tänka med system 1?
 2. Förklara för en högstadieelev vad intelligens är för något!

Blooms taxonomi nivå 3 – Tillämpa

Att kunna tillämpa kunskaper i en ny situation.

 1. Om du har fått ett problem att lösa – till exempel att lista ut den bästa gruppsammansättningen i ett grupparbete – hur skulle du då tänka kring det?
 2. Om du gör en handlingslista innan du går till affären – vilket slags tänkande är det?

Blooms taxonomi nivå 4 – Analysera

Att bryta upp en helhet i mindre delar och se sambanden mellan delarna.

 1. Skriv ner de principer som gäller för experttänkande inom ditt ämne!
 2. Analysera begreppet intelligens!

Blooms taxonomi nivå 5 – Utvärdera

Att bedöma utifrån kriterier eller en standard.

 1. Vilket av de olika tänkande är bäst att lära ut i skolan? Motivera!
 2. Om du måste välja ett tänkande som du alltid använder dig av – vilket väljer du? Varför?

Blooms taxonomi nivå 6 – Skapa

Att sätta ihop delar till en helhet eller att omorganisera delarna till ett nytt mönster eller ny struktur.

 1. Skapa en tankemodell över de olika typerna av tänkande!
 2. Gör en lektion för gymnasieelever som lär ut skillnaderna mellan system 1 och system 2!

Tillbaka

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
 • Läs mer om Blooms taxonomi här!
 • Läs mer om Tankemodeller som en del av Studietekniker!