Självtest – Konsten att tänka som en expert – Begrepp – Flerval

Vad innebär ett Rationellt tänkande?

Vad innebär System 1?

Vad innebär ett Brett tänkande?

Vad är Intelligens?

Vad innebär ett Kreativt tänkande?

Vad är IQ?

Vad innebär ett Djupt tänkande?

Vad innebär ett Ytligt tänkande?

Vad innebär ett Smalt tänkande?

Vad innebär System 2?