Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Kortsvar

Förklara begreppen!

Överbelastning

Prokrastinering

Rekonstruktivt minne

Arbetsminne

Långtidsminne

Seriepositionseffekten

Automatisering

Semantik

Begrepp

Begreppskopplingar

Associationer

Scheman

Värdeladdning

Betydelseminne

Bildminne

Flera sinnen

Flera minnen

Känslor

Konstigheter

Framplockning

Utspritt lärande

Varierat lärande

Bearbetning

Repetition

Proveffekten

Förståelse

Minne

Tidigare kunskap

Uppvärmning

Hjärnan fyller i luckor

Hjärnan vill ha mening

Struktur

Assimilation

Ackommodation