Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Flerval – Omvänd ordning

Vilket begrepp passar in på denna beskrivning?

När arbetsminnet fylls med så mycket information att det inte kan hantera all information. Resultatet kan då bli att man tappar bort all information från arbetsminnet och inte minns något av det.

Man skjuter saker som man borde göra framåt i tiden.

Minnet riskerar att förändras varje gång vi plockar fram det.

Den ”plats” i hjärnan där du har den information som du tänker på. Detta minne har en mycket begränsad kapacitet.

Den ”plats” i hjärnan där dina minnen, erfarenheter och kunskaper lagras permanent.

Du minns det första och sista bäst i en uppräkning eller genomgång och det som är i mitten kommer du ihåg sämst, eftersom arbetsminnet är minst belastat i början och slutet.

Med träning så kommer du att göra ditt handlande och tänkande självgående. Det gör att arbetsminnet belastas mindre, men gör dig mer sårbar eftersom ditt kritiska tänkande minskar.

Har med betydelse eller mening att göra.

Ord som fungerar som byggstenar för tänkandet.

Relationer som visar hur ord hör ihop.

Relationer som kopplar ihop begrepp mer eller mindre slumpmässigt.

En struktur som organiserar och kopplar ihop begreppen i ditt långtidsminne.

Vissa begrepp är kopplade till åsikter och känslor.

Det minne som handlar om semantik det vill säga ordboksdefinitioner.

Det minne som gör att du kan gå tillbaka och ”se” för din inre syn vad hände eller hur en viss plats ser ut.

Du minns bättre om du använder både syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

Ju fler olika ”platser” du använder för att lagra ett minne, desto bättre.

Ju starkare du upplever något, desto bättre minne.

Om något inte motsvarar dina förväntningar, så minns du det bättre.

När du ser till att de minnena du har i långtidsminnet hamnar i arbetsminnet.

Om du lär dig vid olika tillfällen, så lär du dig snabbare.

Du bearbetar dina kunskaper på olika sätt.

Du använder kunskaperna som du har i långtidsminnet.

Om du gör samma sak om och om igen. Att göra det på ett varierat sätt är bra, men att göra på samma sätt varje gång leder till mindre lärande.

Om du bearbetar dina kunskaper genom att testa dig själv, så lär du dig mycket.

När du kopplar ihop dina nya kunskaper med dina tidigare.

Det som finns lagrat i ditt långtidsminne.

Your new question!

Att du kan plocka fram något från långtidsminnet.

Om du ser till att använda dina kunskaper i förväg, så kommer du att tänka snabbare, det vill säga effektivare.

Eftersom hjärnan tycker om helheter så skapar den helheter även om delar saknas i det den ser, läser eller hör.

Eftersom hjärnan vill förstå en händelse så letar den aktivt efter pusselbitar som gör händelsen begriplig, även om dessa pusselbitar inte finns.

Hjärnan tycker om att organisera kunskaperna för att göra ditt tänkande effektivare.

Du integrerar ny kunskap till den kunskapsstruktur som du redan har.

Du förändrar din kunskapsstruktur eftersom din nya kunskap inte passar in i den som du redan har.