Självtest – Källkritik – Begrepp – Flerval

Vad innebär syftet ”informera”?

Vad innebär syftet ”underhålla”?

Vad innebär syftet ”påverka”?

Vad menas med Äkthet?

Vad innebär Tidigare kunskaper?

Vad innebär Trovärdighet?

Vad innebär det att någon tjänar på det?

Vad innebär en författares Åsikter?

Vad innebär Närhet i tid?

Vad innebär en författares Anseende?

Vad menas med Författare?

Vad innebär Källtillit?

Vad menas med Årtal?

Vad innebär Tolkningar?

Vad menas med Syfte?